Közgyűlés

Az Európai és Nemzetközi Nonprofit Szervezet, Szakszolgálat és Információs Központ Egyesület közgyűlései!

Aki részt szeretne venni a közgyűléseken és nem tagja a szervezetnek kérem emailben jelentkezzen a közgyűlés időpontját megelőzően 15 nappal az ennszhu@gmail.com email címen.

______________________________________________________________________________________________________________

2014. május 8. 16:00 kor tartjuk éves közsgyűlésünket.


A tagok részére megküldésre kerűlt a beszámoló és a 2014 éves terv.

A közgyűlésen az éves tervet beszéljük át és fogadjuk el, valamint az egyesület beszámolóját fogadjuk el.


______________________________________________________________________________________________________________

2013. május 11-én 17:00 tartja éves közgyűlését a szervezet székhelyén

a napi rendi pont az egyesület beszámolójának elfogadása

a 2013 évi program megbeszélése elfogadása

Kérem a tagokat az emailben kiküldött dokumentumokat tekintsék át.


________________________________________________________________________________________________________________


A közgyűlés helye az egyesület székhelye.


2013. február 6-án rendkívüli közgyűlést tart 13,00-16,00 óra között.

A közgyűlés helye: Csévharaszt, Kossuth u. 43. Polgármestei Hivatal, Díszterem.

A közgyűlés napirendi pontjai:

1) Az alapszabály módosítása.
2) Az elnökség tagjainak megválasztása.
3) A könyvelési anyag átnézése megbeszélése, a beszámoló megbeszélése, elfogadása.

Felhívom a tagok figyelmét, hogy amennyiben a kiírt időpontban (február 6. 13,00 óra) a közgyűlés nem lesz határozatképes
(vagyis a tagok fele + 1 fő nincs jelen), akkor egy óra elteltével a közgyűlési ülést érvényesen megtartjuk az alapszabály
rendelkezései szerint a jelenlévők számára tekintet nélkül.